CBD a Anxiolytiká

Po rôznych výskumoch a štúdiách už vieme, že CBD pôsobí ako vynikajúci medikament proti úzkosti a depresii, ako aj proti iným ochoreniam. Svedčia o tom aj výpovede pacientov, ktorí začali CBD užívať.

Benzodiazepíny

Najčastejšia otázka zo strany pacientov je, či môžu CBD užívať súčasne spolu s liekmi predpísanými psychiatrom. Na liečbu úzkosti a depresie sa predpisujú benzodiazepíny ako Xanax (Alprazolam), Neurol. Medzi užívateľmi sú obľúbené, pretože prinášajú okamžitú úľavu, avšak sú návykové a majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov.

Na rozdiel od spomínaných liečiv, CBD nemá nežiaduce účinky a nie je návykové. Aj napriek tomu, že neexistujú žiadne prípadové ani klinické štúdie, ktoré by dokumentovali interakciu Xanax a CBD ale na základe toho, že iné silné inhibítory CYP3A4 vrátane ketokonazolu, nefazodone a cimetidínu zvyšujú hladinu Xanax v krvi, je vhodné aby sa pri užívaní CBD - dávka Xanaxu znížila. Rovnako je potrebné aby ste sa pred užívaním CBD poradili so svojím lekárom.


Prečo sa teda ľudia stále uchyľujú ku Xanaxu?

Najpravdepodobnejšou odpoveďou je, že nevedia o schopnosti CBD kontrolovať úzkosť. Alebo, niektorým sa môže zdať, že je príliš neskoro na vykonanie zmeny, pretože už majú závislosť od Xanaxu.

CBD olej

CBD je prírodný produkt, ktorý nám ponúka matka príroda. Najpoužívanejším produktom je CBD olej, buď čisté izolované CBD alebo CBD full spektrum. Účinnou látkou u oboch je kanabidiol CBD, jeden z kanabinoidov prítomný v rastline konope. Je dôležité vedieť že kanabidiol sa spracováva v pečeni a štiepi ho rovnaký enzým ako benzodiazepíny nachádzajúce sa v anxiolytikách ako Xanax, Neurol a iné. Na základe tejto skutočnosti je úplne zbytočné brať CBD medikament a súčasne niektorí zo spomínaných anxiolytík.

Najlepšie antidepresíva na úzkosť

Zuzana 34 r, úzkostná panická porucha mierna

Neurol nebrala pravidelne iba pri prichádzajúcich atakoch alebo symptómoch úzkostnej poruchy. Zuzana začala užívať CBD v 10% koncentrácii. Počas štartovacej doby pomalého zvyšovania dennej dávky sa po troch týždňoch dostala na terapeutickú dávku, ktorá začína od 15 mg (individuálne podľa stavu). Prvý z účinkov, ktoré opisuje ako pozitívny, začal už v priebehu štartovacej etapy. Upravil sa spánok, ráno sa prebúdzala menej napätá v šiji. Počas štartovacej etapy, kedy ešte neužívala plnú dávku, zaznamenala úzkostný atak iba dva krát. Po mesiaci už zaznamenávala čoraz menej mierne sa ukazujúce symptómy, ale k ataku už nedošlo. Zuzana užíva CBD tretí mesiac a cíti sa oveľa pokojnejšie, vitálnejšie a bez sústavného napätia v šiji.

Marcela 52 r. Menopauza a s ňou súvisiace depresie

Pani Marcela, prvé dva týždne užívala súčasne CBD a Xanax, pretože mala strach a neverila že ju CBD upokojí rovnako ako Xanax. Po dvoch týždňoch nabrala odvahu a Xanax vysadila. Počas štartovacej etapy popisovala mierne zníženie tlaku, ktoré bolo prechodné. Pri užívaní CBD 10% vypočítanej a odporúčanej dennej dávky, po treťom mesiaci vysadila aj SSRI antidepresíva a užíva len CBD.

Pavel 48 r. Postraumatické úzkostné stavy

Po prekonaní traumy trpel Pavel, nočnými morami, prebúdzal sa v strachu a nastupovali úzkostné stavy a depresie. Aj keď mu lekári ponúkali liečbu, nechcel vôbec nasadiť antidepresíva. Neurol užil občasne, keď už pár nocí po sebe veľmi zle spával. Po vypočítaní dennej dávky a vhodnej koncentrácie začal Pavol užívať CBD v 15% koncentrácii. Pavol reagoval na CBD veľmi rýchlo, už na piaty deň použitia a to pri štartovacej dávke popisoval, že sa konečne dobre vyspal. Toho času užíva CBD druhý mesiac a začína tretí. Cíti sa tak dobre že uvažuje, že už nebude potrebovať ani CBD.

Dominika 28 r. Generalizovaná úzkostná porucha

Po trojročnej liečbe antidepresívami, skúsila Dominika nebrať lieky. Zdalo sa že je vyliečená, ale opak bol pravdov, a po pol roku nastal relaps. Keďže sa rozhodla pre prírodnú liečbu, nastavili sme Dominike 5% CBD. Dominika opisuje, že jej liečba s CBD vyhovuje oveľa lepšie, pretože nemá žiadne vedľajšie nežiaduce účinky a nie je omámená ako pri predchádzajúcich antidepresívach.

CBD a dávkovanie

Je dôležité pochopiť, že ako neexistuje štandardné dávkovanie, pretože všetko súvisí s vašou váhou a vašim metabolizmom, ani tu nemáme zatiaľ presnú odpoveď. Zo skúseností zatiaľ vyplýva, že minimálny čas, ktorý by ste mali CBD bez prestávky užívať je trojmesačná kúra, pri niektorých diagnózach je optimum 5-6 mesiacov. No jedna štúdia o konope a CBD hovorí, že CBD môžeme užívať dlhodobo v udržiavacej dávke. CBD môžete po vymiznutí príznakov pomaly vysadiť. Našťastie je veľa dôkazov podporujúcich myšlienku, že CBD môže zabrániť relapsom u závislých pacientoch.

Závislosť od látky je veľkým problémom, ale s CBD môže existovať nádeje pre mnohých ľudí, ktorý sú neustále ohrozované fóbiami, úzkosťami, depresiami a závislosťami.

Prehľad diazepínových preparátov na liečbu úzkosti

Alprazolam - pre svoj vysoko špecifický anxiolytický účinok je využívaný na liečbu úzkostných porúch spojených s depresiou, panickej poruchy, možno je aj krátkodobou terapiou pri nespavosti neurotického typu.

Diazepam - je dlhodobo pôsobiace hypnotikum, má silné anxiolytické účinky, ale výrazne pôsobí aj hypnoticky, antikonvulzívne či myorelaxačne. Nástup účinku je veľmi rýchly. Využívanie je na liečbu agitovanosti s psychomotorickým nepokojom, úzkostných stavov, u status epilepticus a u spastických stavov. Po dlhšej dobe užívania je možný návyk. Dávkovanie je individuálne, rozpätie široké - 2-50 mg, maximum dávky podávať na noc.

Bromazepam - podobné účinky ako diazepam, popisovaný je aj antidepresívny účinok, využívaným je na predoperačnú sedáciu.

Klonazepam - okrem anxiolytického pôsobenia je využívaný aj jeho antikonvulzívny efekt, indikovaný u kŕčovitých stavov epilepsie. Využíva sa tak isto na liečbu odvykacieho stavu pri závislosti na alkohole. V porovnaní s alprazolamom a bromazepamom má výraznejšie sedatívne a hypnotické účinky.

Oxazepam - má kratší a slabší účinok než Diazepam, popisované sú minimálne vedľajšie účinky, preto je tiež často využívaný pre ambulantných pacientov.

Tofizopam - nepôsobí myorelaxačne, preto ho možno využiť aj s myopatiou - vrátane myasthenia gravis.

Nitrazepam - dlhodobo účinné hypnotikum používané pri nočnom či predčasnom prebúdzaní, má myorelaxačný účinok (je vhodný pri nespavosti danej bolestí pri zvýšenom svalovom tonu), nemá aktívne metabolity.

Flunitrazepam - stredne dlho pôsobiace hypnotikum používané pri obtiažnom zaspávaní (význam len historický, pre riziko zneužitia a dlhodobé účinky sa doposiaľ dlho nepoužíva)

Záver

CBD ako sa zdá zastáva pozoruhodné miesto v liečbe, nielen u úzkostných porúch. Aj pacienti, ktorí boli dennými užívateľmi analgetík kvôli bolestiam postupne nahradili bežné analgetiká liečbou CBD.

 MUDr. Daniela Ogurčáková
 Odborný garant