CBD a Autizmus

Čo je autizmus?

Názov „autizmus“ pochádza z gréckeho slova „autos“ (vlastný, sám), čo prenesene vyjadruje stav, pri ktorom človek existuje izolovaný od spoločnosti a spoločenských interakcií.

Autizmus je neurobiologicky podmienená vývinová porucha a pretože „autisti“ v mnohých veciach vynikajú tak sa táto porucha nepovažuje za chorobu ale skôr za neurologickú odlišnosť.

Odlišný je tak isto i spôsob akým autisti vnímajú svet okolo seba a z toho dôvodu im to výrazne zasahuje do života. Ide najmä o oblasť citovú a sociálnu. Byť autistom  však ešte nemusí znamenať, že sa Váš život nebude uberať dobrým smerom. Tak isto to neznamená, že nebudete mať priateľov, vzťah alebo si nenájdete zamestnanie. Možno ale budete s týmito vecami potrebovať väčšiu pomoc a oporu ako ostatní.

Autisti môžu mať problém:

  • V komunikácii s ostatnými
  • Ťažkosti s pochopením ako myslia alebo cítia iní ľudia
  • Môže ich rozrušiť hluk či príliš jasné svetlo
  • Môžu mať obavy z neznámych situácií alebo spoločenských udalostí
  • Potrebovať dlhší čas na porozumenie informácií
  • Robiť alebo myslieť na tú istú vec stále dookola

CBD a autizmus

Štúdie dokazujú , že endokanabinoidný systém v tele a jeho správne fungovanie hrá dôležitú úlohu pri autizme. Užívanie CBD sa javí ako sľubná  terapeutická liečba ASD, a iných neuropsychiatrických ochorení.

Pozorovacích štúdií s pacientami trpiacich autizmom  je síce málo, ale sú zaujímavé. Observačná štúdia zverejnená v roku 2019 dokumentovala výrazné zlepšenie symptómov a nízku mieru nepriaznivých účinkov pri použití  olejového koncentrátu  s dominantným obsahom CBD. U 61% pacientov sa problémy so správaním  výrazne zlepšili , problémy s komunikáciou sa zlepšili až  u 86% pacientov. Zlepšilo sa aj rušivé správanie , znížil sa stres a úzkosť . U niektorých sa znížili známky agresivity a  sebapoškodzujúceho správania. CBD olej sa javí byť taktiež účinnym prostriedkom nie len pri autizme ale i pri epileptických  záchvatoch.

Aké sú riziká použitia CBD oleja na autizmus?

Užívanie CBD je bezpečné. Je veľmi málo nežiadúcich účinkov , ktoré zvyknú byť len prechodné. Medzi najčastejšie patria :

  • Ospalosť
  • Nízky krvný tlak
  • Suché ústa a zvýšený smäd

Veľmi zriedkavo sa objavili prechodne hnačky a točenie hlavy.

Ako užívať konopný olej?

Tak ako pri iných liekoch, aj v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa liečby a zdravotného stavu sa vždy obráťte na lekára. Lekár zváži, či je potrebné upraviť dávkovanie.  Veľmi dôležité je postupné dávkovanie v štartovacej fáze. Začnite pomaly a dávku opatrne zvyšujte kým sa neobjavia prvé pozitívne účinky.

Základná dávka závisí od váhy dieťaťa. Zvyčajne je to  medzi 2 – 5 mg CBD na deň. Postupne zvyšujte každý deň o tú istú dávku. Prvé dni sa CBD musí na saturovať do endokanabinoidného systému organizmu  a prvé účinky sa môžu začať objavovať po 5 dňoch, keď dávka dosiahne 10 – 15 mg . Po 7 dňoch je dobré sa poradiť s lekárom a potvrdiť ďalšie zvyšovanie dávky.

Zdroj: https://www.cbdvia.eu/?p=2911&fbclid=IwAR1-FRmeN7fmzyFJWDUkDKAENTBJCNG5j-tKR1dCUduB7JECT3Pha2yXuJQ

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6834767/

Zdroj: https://www.nhs.uk/conditions/autism/what-is-autism/

Zdroj: https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/Spektrum_autistickych_poruch,_Aspergerov_syndrom.aspx?did=1&sdid=3&tuid=0&

Zdroj:https://weedmaps.com/learn/cbd/cbd-autism-research-tells-us