CBD a Autizmus

Čo je autizmus?

Názov „autizmus“ pochádza z gréckeho slova „autos“ (vlastný, sám), čo prenesene vyjadruje stav, pri ktorom človek existuje izolovaný od spoločnosti a spoločenských interakcií.

Autizmus je neurobiologicky podmienená vývinová porucha a pretože „autisti“ v mnohých veciach vynikajú tak sa táto porucha nepovažuje za chorobu ale skôr za neurologickú odlišnosť.

Odlišný je tak isto i spôsob akým autisti vnímajú svet okolo seba a z toho dôvodu im to výrazne zasahuje do života. Ide najmä o oblasť citovú a sociálnu. Byť autistom  však ešte nemusí znamenať, že sa Váš život nebude uberať dobrým smerom. Tak isto to neznamená, že nebudete mať priateľov, vzťah alebo si nenájdete zamestnanie. Možno ale budete s týmito vecami potrebovať väčšiu pomoc a oporu ako ostatní.

Autisti môžu mať problém:

 • V komunikácii s ostatnými
 • Ťažkosti s pochopením ako myslia alebo cítia iní ľudia
 • Môže ich rozrušiť hluk či príliš jasné svetlo
 • Môžu mať obavy z neznámych situácií alebo spoločenských udalostí
 • Potrebovať dlhší čas na porozumenie informácií
 • Robiť alebo myslieť na tú istú vec stále dookola

Ako môže CBD pomôcť ľuďom s autistickou poruchou?

V prvom rade treba spomenúť, že CBD ani žiadny iný liek nemôže odstrániť alebo vyliečiť základné symptómy autizmu, medzi ktoré patria problémy v oblasti sociálnej komunikácie, senzorická dysfunkcia a obmedzené, opakujúce sa správanie. CBD však môže pomôcť zmierniť poruchy často súvisiace s autizmom, ako sú úzkosť, nespavosť a stres.

CBD má potenciál zmierniť niektoré z najproblematickejších aspektov autizmu ako napríklad:

 • navodiť lepší spánok
 • znížiť úzkosť (a zároveň znížiť agresívne správanie)
 • znížiť počet záchvatov (čo dopomôže zmierniť stres a uľahčiť sociálnu interakciu) aby sa učenie a používanie sociálnych komunikačných schopností uľahčilo.

Je dôležité poznamenať, že nespavosť a agresia dieťaťa sú ťažkým bremenom pre rodičov. Agresia je pre okolie obzvlášť jedným z najnáročnejšie zvládnuteľných prejavov autizmu a často je to dôvod, prečo rodič umiestňuje autistické dieťa do ústavného zariadenia.

Štúdie dokazujú , že endokanabinoidný systém v tele a jeho správne fungovanie hrá dôležitú úlohu pri autizme. Užívanie CBD sa javí ako sľubná  terapeutická liečba ASD, a iných neuropsychiatrických ochorení.

Pozorovacích štúdií s pacientami trpiacich autizmom  je síce málo, ale sú zaujímavé. Observačná štúdia zverejnená v roku 2019 dokumentovala výrazné zlepšenie symptómov a nízku mieru nepriaznivých účinkov pri použití  olejového koncentrátu  s dominantným obsahom CBD. U 61% pacientov sa problémy so správaním  výrazne zlepšili, problémy s komunikáciou sa zlepšili až  u 86% pacientov. Zlepšilo sa aj rušivé správanie, znížil sa stres a úzkosť. U niektorých sa znížili známky agresivity a  sebapoškodzujúceho správania. CBD olej sa javí byť taktiež účinnym prostriedkom nie len pri autizme ale i pri epileptických  záchvatoch.

Aké sú riziká použitia CBD oleja na autizmus?

Užívanie CBD je bezpečné. Je veľmi málo nežiadúcich účinkov, ktoré zvyknú byť len prechodné.

Medzi najčastejšie patria :

 • Ospalosť
 • Nízky krvný tlak
 • Suché ústa a zvýšený smäd

Veľmi zriedkavo sa objavili prechodne hnačky a točenie hlavy.

Ako užívať CBD olej?

Tak ako pri iných liekoch, aj v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa liečby a zdravotného stavu sa vždy obráťte na lekára. Lekár zváži, či je potrebné upraviť dávkovanie.  Veľmi dôležité je postupné dávkovanie v štartovacej fáze. Začnite pomaly a dávku opatrne zvyšujte kým sa neobjavia prvé pozitívne účinky.

Vo všeobecnosti je najlepšie začať s nižšou dávkou. Štúdie v oblasti účinkov CBD pri iných poruchách, ako je migréna naznačujú, že nižšia dávka môže byť účinnejšia. Nižšie dávky sú tiež ľahšie tolerované ako vyššie dávky.

Základná dávka závisí od váhy dieťaťa. Zvyčajne je to  medzi 2 – 5 mg CBD na deň. Postupne zvyšujte každý deň o tú istú dávku. Prvé dni sa CBD musí na saturovať do endokanabinoidného systému organizmu  a prvé účinky sa môžu začať objavovať po 5 dňoch, keď dávka dosiahne 10 – 15 mg. Po 7 dňoch je dobré sa poradiť s lekárom a potvrdiť ďalšie zvyšovanie dávky.

Starostlivo si zaznamenajte všetky zmeny, ktoré sa prejavia aby ste zistili, či nová liečba skutočne pomáha, a takisto si všímajte i možné nežiaduce účinky. Nezabudnite okamžite oznámiť akékoľvek vedľajšie účinky lekárovi.

 MUDr. Daniela Ogurčáková
 Odborný garant

 

Zdroj: https://www.verywellhealth.com/cbd-oil-for-autism-4685025

Zdroj: https://www.cbdvia.eu/?p=2911&fbclid=IwAR1-FRmeN7fmzyFJWDUkDKAENTBJCNG5j-tKR1dCUduB7JECT3Pha2yXuJQ

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6834767/

Zdroj: https://www.nhs.uk/conditions/autism/what-is-autism/

Zdroj: https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/Spektrum_autistickych_poruch,_Aspergerov_syndrom.aspx?did=1&sdid=3&tuid=0&

Zdroj:https://weedmaps.com/learn/cbd/cbd-autism-research-tells-us