CBD a Covid-19

Myslím, že na našej planéte nie je človek, ktorý by v súčasnej dobe nevedel niečo o tomto víruse. Stať sa tak známym sa doposiaľ nepodarilo žiadnej celebrite. Nákaza nás donútila nosiť ochranné rúška, vyhnala deti zo škôl, zatvorila mnohé zariadenia a nám všetkým sa  pozmenila kvalita života. Sú medzi nami takí, ktorých vírus síce priamo nezasiahol ale stratili niekoho blízkeho či známeho. Ďalší ho úspešne prekonali avšak veľa stresu a úzkosti napáchala medializácia. Mnohým zrazu klesli finančné príjmy potrebné na živobytie alebo dokonca stratili zamestnanie. Strach o zdravie a obavy o blízkych, či depresia zo straty zamestnania prudko zasiahla do duševnej pohody mnohých.

Kvôli strachu a dezinformovanosti ľudia často konajú neuvážene a tak sa vírus začal šíriť po celej zemi. Táto vlna spôsobila, že ľudia náhle zostali uzamknutí vo svojich domovoch. Všetci vieme, že oslabená ľudská psychika spôsobuje taktiež mnohé problémy a má dopad na naše zdravie.

Aké zdravotné problémy spôsobuje Covid-19?

Z poskytnutých informácií vieme, že vírus je podobný vírusom známym z nedávnej histórie t.j. SARS koronavírus (z roku 2002) a MERS koronavírus (z roku 2012).Tieto vírusy prekročili medzidruhovú baríeru, boli prenesené zo zvierat na človeka a následne sa šírili v ľudskej populácii. Najväčšia hrozba nového koronavírusu  spočíva v tom, že sa šíri vzdušnou cestou (kvapôčkovou nákazou) a môžu ho prenášať aj osoby, ktoré majú mierne alebo aj žiadne príznaky.

Ako sa prejavuje ochorenie spôsobené týmto vírusom?

Covid–19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest. Môže ísť o mierne (kašeľ, zvýšená teplota) cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov) až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou.

Účinky CBD oleja na covid - 19

Najnovšie štúdie preukázali, že CBD účinne redukuje poškodenie pľúc, vyvolané cytokínovými búrkami spôsobenými vírusom Covid -19 a to tak, že zvyšuje hladinu prírodného peptidu. Pri takzvanej cytokínovej búrke dochádza k závažnej imunitnej reakcii, pri ktorej telo produkuje imunitné bunky a proteíny, ktoré môžu zničiť iné orgány.

Vedci z Dental College of Georgia (DCG) a Medical College of Georgia preukázali začiatkom tohto roka, že CBD má schopnosť zlepšovať hladinu kyslíka a znižovať zápal či fyzické poškodenie pľúc spojené so syndrómom respiračnej tiesne dospelých (ARDS) Táto nová štúdia preukázala, že CBD normalizuje hladiny peptidu s názvom apelín o ktorom je známe, že zmierňuje zápal. Hladiny tohto peptidu sú počas infekcie, ktorú spôsobuje vírus Covid -19 nízke.

CBD ako prirodzený agonista apelínu

Na uskutočnenie štúdií, výskumníci vyvinuli modely ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) s poskytnutím syntetického analógu dvojvláknovej RNA. Vírus má tiež dvojvláknovú RNA zatiaľ čo ľudská DNA je jednovláknová. Model vyvolal reakciu podobnú koronavírusu, vrátane extrémneho poškodenie pľúc a "cytokinové búrku", ktorá odráža nadmernú imunitnú reakciu v pľúcach. Vedci významne zistili zníženej hladiny apelínu u myší u ktorých sa vyvinuli príznaky podobné Covid -19 avšak liečba CBD normalizovala imunitnú odpoveď, zlepšila hladiny apelínu spolu s hladinami kyslíka, a priaznivo pôsobila na opuchy a jazvy na pľúcach. V závere sa zistilo, že CBD sa javí byť prirodzeným agonistom apelínu.

CBD a zmiernenie zápalu

Hladiny apelínu v krvi, ktorý je dôležitým regulátorom znižovania krvného tlaku aj zápalu klesli v modeli ARDS takmer na nulu a pri CBD sa zvýšili 20 krát. Keď sa napríklad zvýši krvný tlak, hladina apelínu by mala stúpať aby pomohla tlak znížiť. Úlohou apelínu by malo byť to isté, aby pomohol normalizovať zápal pľúc a súvisiace ťažkosti s dýchaním ktoré sú spojené s ARDS. Prietok krvi a kyslíka sa v oblasti pľúc zvýšil ak bolo podané CBD. Momentálne sa pracuje na zisťovaní, či má vírus Covid -19 alebo CBD priamy vplyv na apelín. Vedci poznamenávajú pravdepodobnosť, že vírus potláča niečo čo potláča apelín a CBD s týmto procesom interferuje.

ACE2 receptor

Vírus SARS-CoV-2 vstupuje do ľudského organizmu prostredníctvom všadeprítomného angiotenzín – konvertujúceho enzýmu 2 známeho ako ACE2 receptor s mnohými spoločnými základmi medzi ACE2 a apelínom.

ApelínACE2 zvyčajne spolupracujú na regulácii krvného tlaku a zvýšením regulácie oboch týchto parametrov môže byť nápomocné pri kardiovaskulárnych ochoreniach vrátane srdcového zlyhania, znížením krvného tlaku a zvýšením schopnosti srdca pumpovať.

Vírus Covid – 19 pôsobí tak, že narušuje ich vzájomnú spoluprácu, pretože má schopnosť viazať sa na receptor ACE2. Preukázalo sa, že znižuje hladiny ACE2 a zároveň zvyšuje hladiny zvierača krvných ciev angiontenzínu 2. Tým sa produkuje menej vazodilátorov (chemikálií, ktoré rozširujú cievy) čo zhoršuje pacientovu prognózu. Namiesto toho aby ACE2 pomáhal krvným cievam relaxovať, pomáha vírusu dostať sa do hostiteľa, kde vytvára viac vírusu.

Ak si to teda zhrnieme, CBD pôsobí ako účinný terapeut pre naše telo i myseľ, čím náš organizmus uvoľňuje z napätia a stará sa o to aby fungoval správne aj pri boji s touto pandémiou.

 MUDr. Daniela Ogurčáková
 Odborný garant

 

Zdroj: https://www.jmmc-online.com/article/S0022-2828(20)30216-9/abstract 

Zdroj: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0192623315598399 

Zdroj: https://www.procare.sk/koronavirus/

Zdroj: https://www.healtheuropa.eu/cbd-reduces-covid-19-lung-damage-with-protective-peptides/103374/    

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Apelin