CBD a infekcia

Liečba infekcie je komplikovaná, pretože väčšinou potrebujeme antibiotiká. Existujú typy baktérií, ktoré sú rezistentné na mnoho bežných antibiotík. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila, že rezistencia na antibiotiká je jednou z najväčších globálnych zdravotných hrozieb, ktorá viedla lekára a výskumných pracovníkov k tomu, aby hľadali iné rôzne formy liečiv, ako je napríklad aj konope - kanabis.

Ako bojuje imunitný systém proti infekcii?

Imunitný systém je veľmi zložitý a skladá sa z niekoľkých orgánov a typov buniek, ktoré sú potrebné na potlačenie rôznych infekčných agensov, vrátane vírusov, baktérií, plesní a parazitov. Telo používa na svoju obranu proti infekcii fyzickú bariéru pomocou pokožky a sliznice, ktoré bránia vstupu infekčných látok.

Ak napríklad vírus prenikne cez poranenú kožu alebo sliznicu, nastáva prvá obranná fáza, ktorá sa nazýva vrodený imunitný systém. Imunitný systém najskôr identifikuje votrelca a potom priamo koná tak, aby zničil a eliminoval infekčný agens.

Kanabinoidy a imunitný systém

Naše telá produkujú endogénne kanabinoidy, nazývané endokanabinoidy, ktoré regulujú endokanabinoidný systém (ECS). V tele sa vytvárajú dva identifikované kanabinoidy. Anandamid (AEA) a 2-Arachidonyl Glycerol (2-AG), ktoré pomáhajú udržiavať správnu funkciu tela.

Z výskumov sa vie, že kanabinoidy ovplyvňujú imunitný systém predovšetkým prostredníctvom receptora CB2. Tento receptor je exprimovaný na viacerých imunitných bunkách a keď je aktivovaný kanabinoidmi, znižuje celkové zápalové reakcie. Zatiaľ čo štúdie dôsledne dospievajú k záveru, že kanabinoidy a aktivita na receptore CB2 potláčajú zápal a imunitné funkcie, zdá sa, že existujú rôzne aktivity medzi endokanabinoidmi (napr. Anandamidom alebo 2-akrachidonoylglycerolom) a fytokanabinoidmi (kanabinoidy zavedené do tela, ktoré sú odvodené z rastlín marihuany) a ktoré pôsobia na imunitný systém celkovo.

Ako môže CBD olej pomôcť pri infekcii

Vírusové infekcie dýchacích ciest (RTI) ako sú chrípka a koronavírus, sú pomerne časté a vyskytujú sa v rozmedzí od jednoduchých prechladnutí až po život ohrozujúce infekcie. Počas vírusovej infekcie vírus oslabuje štruktúru mukociliárneho klírensu, čo vedie k zvýšenému pripojeniu baktérií k mucínom a dochádza ku kolonizácii. Nahromadenie hlienu bráni prieniku antibakteriálneho materiálu a imunitných buniek, a preto sa bakteriálna infekcia vyskytuje až u 60 percent RTI. Počas epidémie chrípky v roku 1918 sa odhadovalo, že  50 miliónov úmrtí bolo následkom sekundárnej bakteriálnej pneumónie spôsobenej Streptococcus pneumoniae. 

Dr. Mark Blaskovich z Americkej spoločnosti pre Mikrobiológiu v roku 2019 uviedol, že kanabidiol má grampozitívnu antimikrobiálnu aktivitu s účinnosťou podobnou antibiotikám vankomycín a daptomycín. V správe sa tiež uvádza, že kanabidiol nestratil účinnosť pri opakovaných aplikáciách, ako to bolo pozorované pri iných antibiotikách, a mal schopnosť rozpúšťať biofilmy produkované grampozitívnymi baktériami.

Následná štúdia na univerzite v Južnom Dánsku preukázala, že kanabidiol je účinná „pomocná“ zlúčenina, ktorá pri použití v kombinácii s bacitracínom, zvyšovala účinky bacitracínu na ničenie grampozitívnych baktérií vrátane baktérií rezistentných na antibiotiká.

Tieto objavy teda naznačujú, že CBD môže byť účinné pri prevencii alebo liečbe grampozitívnych sekundárnych infekcií pri RTI. Okrem toho zahrnutie CBD do mydiel na čistenie povrchov alebo rúk môže pomôcť znížiť výskyt infekcie grampozitívnymi baktériami (napríklad druhmi staphylococcus) v prostrediach, kde sú tieto baktérie rozšírené (napríklad v nemocniciach) .

Taktiež sa zistilo,  že CBD je síce účinné proti grampozitívnym baktériám, ale nie gramnegatívnym. Medzi gramnegatívne baktérie patria okrem iných baktérií aj salmonela (nachádza sa v nedostatočne tepelne upravených potravinách) a E. coli (pôvodca infekcií močových ciest, hnačky a iných chorôb). Grampozitívne baktérie spôsobujú okrem zápalu pľúc aj vážne infekcie kože.

V inej štúdii, istá skupina vedcov testovala päť rôznych kanabinoidov proti šiestim rôznym kmeňom baktérií (Staphylococcus) CBD a ďalšie kanabinoidy veľmi dobre pôsobili proti baktériám rezistentným na bežné liečivá. Testovanie prebehlo podávaním nielen pomocou CBD kvapiek, ale aj pomocou CBD lokálne pôsobiacim konopným mastiam. Vieme, že rôzne infekcie sa liečia odlišne v závislosti od toho, aká baktéria ich spôsobila a kde je infekcia lokalizovaná.

Konopná masť s CBD teda môžu pomôcť s infekciami na koži a CBD olej si poradí s infekciami zakoreneným hlbšie v organizme.

Dávkovanie je potrebné konzultovať s lekárom a užívanie by malo byť dlhodobé od 3 do 5 mesiacov.

 MUDr. Daniela Ogurčáková
 Odborný garant