CBD a nespavosť

Spánok potrebujeme k životu rovnako tak ako vodu či vzduch. Naše telo sa počas spánku regeneruje a prebieha v ňom množstvo procesov. Napriek jeho dôležitosti trpí veľa ľudí poruchami spánku čo veľmi negatívne zasahuje do kvality života.

Nespavosť (Insomnia) a poruchy s ňou spojené prebiehajú na viacerých úrovniach spánkových fáz pričom narušená môže byť jedna alebo aj všetky tieto úrovne.

Rozlišujeme päť úrovní na ktorých nespavosť prebieha. Patria sem:

  1. Porucha zaspávania (dysciomesis) ide o problém so začatím spánku. Časový horizont zaspávania u zdravého človeka je niekoľko minút. Ak táto fáza presiahne viac ako 30 minút, pravdepodobne niečo nie je v poriadku alebo sa môže jednať o momentálne psychické rozpoloženie.
  2. Porucha hĺbky spánku (dysnystaxis) je vlastne prechodom z plytkého do hlbokého spánku. Je to fáza, kde mozog vysiela len pomalé vlny.
  3. Porucha udržania spánku (dysphylaxia) môže nastať počas rôznych spánkových fáz (plytký, hlboký spánok , opakované budenia sa medzi jednotlivými spánkovými cyklami vo fáze REM (rapid eye movement) REM je charakterizovaná nízkoúrovňovou svalovou aktivitou, ktorá u dospelého človeka trvá zhruba 90-120 minút a predstavuje 20-25% doby spánku. Počas fázy REM nie sú v mozgu dominantné žiadne mozgové vlny a neuróny vykazujú približne rovnakú mieru aktivity ako pri bežnom vedomí. Naopak niektoré neurotransmitery sú inhibované. Srdcový rytmus a dýchanie sú menej pravidelné než v ostatných fázach spánku.
  4. Nepokojný spánok (agrypnia) úzko súvisí s predchádzajúcim štádiom a je typická pre ľudí s psychickými poruchami, depresiami či po traumatizujúcom zážitku, ktoré nás nútia o danej situácii premýšľať.
  5. Predčasné ranné budenie sa je špecifické pre depresívnu alebo manicko-depresívnu poruchu hlavne počas depresívnej fázy.

Čo môže byť príčinou nespavosti?

Dôvody môžu byť rôzne. Patria sem najmä stres, zmeny biorytmu (spôsobené nočnou prácou) ochorenia psychického charakteru či požívanie rôznych látokdrog. Nespavosť je akútny stav v prípade ak trvá iba nejakú dobu a bola vyvolaná stresujúcim alebo traumatizujúcim zážitkom. Horšia chronická až patologická nespavosť nastáva keď nie je jednoduché ba priam nemožné provokujúci faktor eliminovať.

Problémy so spánkom často môžu spôsobovať i rôzne rušivé elementy, hluk či chrápanie partnera. Za dočasnú nespavosť často môže aj aktuálna situácia, ktorú môžu vyvolať rodinné či finančné problémy. Tie zamestnávajú náš mozog neustálym premýšľaním o vzniknutej situácii, čiže nám narúšajú náš vnútorný kľud a pohodu.

Ďalším známym faktorom pre narušenie spánku je bolesť. Tu môže ísť o bolesti spôsobené po úrazoch, pri reumatických ochoreniach alebo aj migréna. Ženy v prechode sa zase môžu v noci budiť pre návaly teplanadmerného potenia.

CBD kvapky na spánok

Z výskumov sa vie, že CBD komunikuje s bielkovinami a bunkami v mozgu. Endokanabinoidný systém v našom tele reguluje mnohé funkcie a vplýva na mnoho dôležitých procesov s ktorými sa naše telo musí vysporiadať. Patria sem napríklad, naša nálada, chuť, svalová funkcia, metabolizmus, hormóny, bolesť, imunita, neuroprotekcia, pamäť i cirkadiánny rytmus.

Cirkadiánny rytmus kontroluje spánok, telesnú teplotu, vylučovanie hormónov, krvný tlak či metabolizmus. Ak sa tento rytmus naruší, môže v organizme dôjsť k vzniku viacerých ochorení vrátane rakoviny či neurodegeneratívnych ochorení.

V endokanabinoidnom systéme je sieť kanabinoidných receptorov, prepojených s mozgom a centrálnym nervovým systémom. Dva primárne receptory sú identifikované ako CB1 a CB2 receptor. Niektoré výskumy dokázali, že CBD komunikuje s týmito receptormi a môže pozitívne vplývať na problémy s nespavosťou. Okrem toho CBD môže úspešne eliminovať stres, bolesť či pocit úzkosti a navodiť tak vnútorný pokoj potrebný ku spánku.

 MUDr. Daniela Ogurčáková
 Odborný garant

 

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7388834/ 

Zdroj: https://www.sleepassociation.org/sleep-treatments/cbd/ 

Zdroj: https://zdravoteka.sk/magazin/trapi-vas-nespavost-porite-sa-s-nami-blizsie-na-jej-priciny/