CBD a osteoporóza

Osteoporóza je známe ochorenie, ktoré je charakterizované ubúdaním množstva kostnej hmotyporuchami mikroarchitektúry kosti, ktoré vedú k jej oslabeniu a zvýšenej lámavosti. V populácii postihuje osteoporóza najmä staršie osoby a ženy v menopauze. Odhaduje sa, že približne každá tretia ženakaždý šiesty muž vo veku nad 50 rokov sú ohrození rizikom osteoporózy. Oslabenie kosti má za následok vyššiu pravdepodobnosť výskytu zlomenín v oblasti bedier a zápästí. No medzi najzávažnejšiu a najkomplikovanejšiu zlomeninu patrí zlomenina krčka stehennej kostiOsteoporóza je nazývaná tichou chorobou pretože sa nijak neprejavuje. Prvým prejavom môže byť až spomínaná zlomenina.

Čo spôsobuje vznik osteoporózy?

žien je dôsledkom vzniku osteoporózy strata estrogénu, ktorý hrá dôležitú úlohu pri tvorbe kosti. Keď počas menopauzy klesne hladina estrogénu, klesá aj schopnosť tela vytvárať novú kostnú hmotu čo nakoniec spôsobí stratu kostnej hmoty alebo jej hustoty.

Ako pomáha CBD pri osteoporóze?

Existujú údaje o tom ako môže CBD olej pomôcť pri bežných ochoreniach v procese starnutia ale objavujú sa aj dôkazy, ktoré naznačujú, že CBD môže pomôcť pri iných aspektoch osteoporózy. Napríklad v predklinických modeloch sa ukázalo, že CBD zvyšuje objem kostí po poranení miechy.

Vedci zistili, že CBD pôsobí na receptor CB2 a inhibuje aktivitu buniek, ktoré rozkladajú kosti. Vo výsledku sa ukázalo, že lieky, ktoré zvyšujú aktivitu tohto receptora (ktoré boli preukázané v predklinických štúdiách) zvrátili úbytok kostnej hmoty ku ktorému dochádza pri post-menopauzálnej osteoporóze.

Na základe týchto zistení vedci naznačujú, že v súčasnosti dostupné syntetické molekuly, ktoré pôsobia na receptory CB2 by mohli byť základom pre liečbu osteoporózy.

Výskum ďalej preukázal, že CBD znižuje resorpciu kosti (úbytok vápnika kosti) ktorá je príčinou úbytku kostnej hmoty. Na druhej strane keď sú účinky CBD blokované, dochádza k väčšej aktivite odbúravania kosti. Tieto objavy zdôrazňujú potenciál CBD zabrániť úbytku kostnej hmoty aký sa pozoruje pri osteoporóze.

Endokanabinoidný systém a zdravie kostí

Pri osteoporóze boli pozorované zmeny v endokanabinoidnom systéme. Strategické zasahovanie do tohto systému môže teda ponúknuť terapeutický potenciál  pre ľudí s touto chorobou. Napríklad kanabinoidný CB2 receptor sa javí ako sľubný terapeutický cieľ pre osteoporózu.

CBD pozitívne ovplyvňuje endokanabinoidný systém a tak hrá zásadnú úlohu v regulácii osteoklastov a aktivít osteoblastov. Osteoklasty sú bunky resorpujúce kosťosteoblasty sú bunky tvoriace kosť. Udržiavanie rovnováhy medzi nimi pomáha zachovávať zdravie kostí. Táto rovnováha je s pribúdajúcim vekom narušená, čo má za následok nižšiu hustotu kostí. CBD taktiež pomáha ľuďom s osteoporózou vďaka známym účinkom zmierňujúcim bolesť.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21358974/

Zdroj: https://bigbudsmag.com/category/lifestyle/medicine/ 

Zdroj: https://www.laurasmercantile.com/cbd-and-osteoporosis/