CBD proti závislostiam

Závislosť zahŕňa intenzívnu túžbu po niečom a stratu kontroly nad sebou samým, čo vedie k nepriaznivým následkom. Závislosť mení mozog najskôr rozvrátením spôsobu,  akým postihnutá osoba registruje potešenie, a potom znížením vôle na iné bežné úkony, akými sú učenie a motivácia. Aj keď je prelomenie závislosti ťažké, dá sa zvládnuť.

Čo spôsobuje závislosť?

Slovo „závislosť“  (anglicky - addiction) je odvodené z latinského výrazu „zotročený“ alebo „viazaný na“. Adiktológia (anglicky addictology) je veda zaoberajúca sa závislosťami, ich prevenciou, pôvodom, liečbou, výskumom, poradenstvom a inými súvislosťami.

Alternatívny názov pre drogovú závislosť je toxikománia (z gréčtiny toxikos – smrteľný, jedovatý; mania – šialenstvo) Každý, kto sa snažil prekonať závislosť,  alebo sa pokúsil pri tom pomôcť niekomu inému, chápe prečo.

Dlhé roky sa odborníci domnievali, že závislosť môže spôsobiť iba alkohol a silné drogy. Neuro -zobrazovacie technológie a novšie výskumy však ukázali, že niektoré príjemné činnosti, ako napríklad hazard, gaming, nakupovanie a sex, môžu tiež mozog ovplyvňovať.

Mozog registruje všetky pôžitky rovnakým spôsobom, či už pochádzajú z psychoaktívnej drogy, peňažnej odmeny, sexuálneho stretnutia alebo uspokojivého jedla. V mozgu má rozkoš zreteľný podpis: uvoľňovanie neurotransmitera dopamínu v nucleus accumbes (mozgové centrum zodpovedné za pocity blaha a potešenia). Uvoľňovanie dopamínu v mozgu je dôsledne spojené s potešením.

Všetky návykové látky, od nikotínu po heroín, spôsobujú obzvlášť silný nárast dopamínu v nucleus accumbens. Pravdepodobnosť, že užívanie drogy alebo účasť na odmeňovacích činnostiach povedie k závislosti, priamo súvisí s rýchlosťou, s akou podporuje uvoľňovanie dopamínu, intenzitou a spoľahlivosťou tohto uvoľňovania.

CBD a závislosť

Jednou z najviac prehliadaných výhod CBD je schopnosť bojovať proti závislosti od drog a alkoholu. Môže to vyznieť akokoľvek  bizarne, avšak v skutočnosti existuje lekársky výskum, ktorý podporuje účinnosť používania CBD na závislosť. 

Ak sa berie do úvahy, ako CBD interaguje s endokanabinoidným systémom (ECS) nášho tela, má to všetko zmysel.

Istá randomizovaná klinická štúdia podala jednu z dvoch rôznych dávok prípravkov (CBD alebo placebo) raz denne po dobu 3 dní 42 pacientom, ktorí boli následne vystavení drogovým alebo neutrálnym podnetom. Zisťovalo sa, či CBD dokáže znížiť túžbu po opioidoch a pocity úzkosti - silne pôsobiace faktory spojené s relapsom užívania opioidov.

Účastníkov získali prostredníctvom inzerátov. Väčšina účastníkov uviedla, že uprednostňuje intranazálne užívanie heroínu, pričom väčšina z nich v súčasnosti užíva viac ako 10 vreciek heroínu (jedno vrecko = 1g) denne a v priemere užívali heroín viac ako 10 rokov. Väčšina účastníkov (64,3%) abstinovala od užívania heroínu menej ako 1 mesiac. 

Štúdia zistila, že jedinci, ktorým bolo podané CBD, vykazovali zníženú túžbu po heroíne, ako aj zníženie úzkosti, čo trvalo asi týždeň po užití  prípravku s obsahom CBD. Jedinci ďalej hlásili menšiu túžbu v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo. Okrem toho CBD znížilo mieru stresovej reakcie po podaní drogy - ako je zvýšenie srdcovej frekvencie a hladiny kortizolu v slinách.

V inej, nedávnej prípadovej štúdii vedci uskutočnili sériu testov na stanovenie potenciálu „relapsu“ (relaps je stav, ktorým sa označuje objavenie sa alebo zhoršenie stavu) potom, čo sa účinná látka prestane podávať. V štúdii vedci podávali myšiam transdermálne CBD raz za 24 hodín počas 7 dní, ktorým sa predtým dlhodobo podával kokaín alebo alkohol a vykazovali charakteristiky recidivujúceho závislého, ako je závislosť, úzkosť a impulzivita.

Na základe výsledkov svojich testov vedci dospeli k záveru, že krátke 7-denné obdobie liečby pomocou CBD nie len že zabránilo rozvoju „návykových“ charakteristík, ale odradilo ho od relapsu po dobu 5 mesiacov - aj keď sa CBD už po 3 dňoch v organizme nenachádzalo.

CBD teda nie je účinné len pri prevencii relapsov u závislých od drog a alkoholu, výhody, ktoré poskytuje, sú dlhodobé, čo je rozhodujúce v boji proti závislosti od viacerých návykových látok.

CBD a anandamid (hormón šťastia)

Anandamid je neurotransmiter podobný endorfínu, dopamínuserotonínu, ktoré zodpovedajú za mentálnu pohodu. Je efektívnym antidepresívom, zodpovedný za stav eufórie a šťastia.

Anandamid je agonista CB1 receptoru, ktorý hrá dôležitú úlohu pri koordinácii pohybov, priestorovej orientácii, zmyslových vnemoch (chuť, hmat, čuch, sluch, sluch), kognitívnych výkonoch a motivácii. Ak si organizmus nie je schopný vytvoriť vlastné zásoby anandamidu je možné si pomôcť práve spomínaným CBD, pretože prostredníctvom použitia CBD sa dáva do poriadku chemická nerovnováha keď je anandamidu nedostatok. A ako z vyššie spomínaných štúdií vyplýva – CBD dokáže telu napomôcť spustiť samoliečiace schopnosti alebo samo produkciu potrebných substancií pre udržanie psychickej rovnováhy.

 MUDr. Daniela Ogurčáková
 Odborný garant

 

Zdroj: https://www.helpguide.org/harvard/how-addiction-hijacks-the-brain.htm

Zdroj: https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-psych-010418-103337

Zdroj: https://newatlas.com/health-wellbeing/world-first-clinical-trial-cbd-cannabis-addiction/

Zdroj: https://www.recoveryanswers.org/research-post/cbd-effect-drug-craving-anxiety-heroin-use/