CBD proti závislostiam

Závislosť zahŕňa intenzívnu túžbu po niečom a stratu kontroly nad sebou samým, čo vedie k nepriaznivým následkom. Závislosť mení mozog najskôr rozvrátením spôsobu,  akým postihnutá osoba registruje potešenie, a potom znížením vôle na iné bežné úkony, akými sú učenie a motivácia. Aj keď je prelomenie závislosti ťažké, dá sa zvládnuť.

Čo spôsobuje závislosť?

Slovo „závislosť“  (anglicky - addiction) je odvodené z latinského výrazu „zotročený“ alebo „viazaný na“. Adiktológia (anglicky addictology) je veda zaoberajúca sa závislosťami, ich prevenciou, pôvodom, liečbou, výskumom, poradenstvom a inými súvislosťami.

Alternatívny názov pre drogovú závislosť je toxikománia (z gréčtiny toxikos – smrteľný, jedovatý; mania – šialenstvo) Každý, kto sa snažil prekonať závislosť,  alebo sa pokúsil pri tom pomôcť niekomu inému, chápe prečo.

Dlhé roky sa odborníci domnievali, že závislosť môže spôsobiť iba alkohol a silné drogy. Neuro -zobrazovacie technológie a novšie výskumy však ukázali, že niektoré príjemné činnosti, ako napríklad hazard, gaming, nakupovanie a sex, môžu tiež mozog ovplyvňovať.

Mozog registruje všetky pôžitky rovnakým spôsobom, či už pochádzajú z psychoaktívnej drogy, peňažnej odmeny, sexuálneho stretnutia alebo uspokojivého jedla. V mozgu má rozkoš zreteľný podpis: uvoľňovanie neurotransmitera dopamínu v nucleus accumbes (mozgové centrum zodpovedné za pocity blaha a potešenia). Uvoľňovanie dopamínu v mozgu je dôsledne spojené s potešením.

Všetky návykové látky, od nikotínu po heroín, spôsobujú obzvlášť silný nárast dopamínu v nucleus accumbens. Pravdepodobnosť, že užívanie drogy alebo účasť na odmeňovacích činnostiach povedie k závislosti, priamo súvisí s rýchlosťou, s akou podporuje uvoľňovanie dopamínu, intenzitou a spoľahlivosťou tohto uvoľňovania.

CBD a závislosť

Jednou z najviac prehliadaných výhod CBD je schopnosť bojovať proti závislosti od drog a alkoholu. Môže to vyznieť akokoľvek  bizarne, avšak v skutočnosti existuje lekársky výskum, ktorý podporuje účinnosť používania CBD na závislosť. 

Ak sa berie do úvahy, ako CBD interaguje s endokanabinoidným systémom (ECS) nášho tela, má to všetko zmysel.

Istá randomizovaná klinická štúdia podala jednu z dvoch rôznych dávok prípravkov (CBD alebo placebo) raz denne po dobu 3 dní 42 pacientom, ktorí boli následne vystavení drogovým alebo neutrálnym podnetom. Zisťovalo sa, či CBD dokáže znížiť túžbu po opioidoch a pocity úzkosti - silne pôsobiace faktory spojené s relapsom užívania opioidov.

Účastníkov získali prostredníctvom inzerátov. Väčšina účastníkov uviedla, že uprednostňuje intranazálne užívanie heroínu, pričom väčšina z nich v súčasnosti užíva viac ako 10 vreciek heroínu (jedno vrecko = 1g) denne a v priemere užívali heroín viac ako 10 rokov. Väčšina účastníkov (64,3%) abstinovala od užívania heroínu menej ako 1 mesiac. 

Štúdia zistila, že jedinci, ktorým bolo podané CBD, vykazovali zníženú túžbu po heroíne, ako aj zníženie úzkosti, čo trvalo asi týždeň po užití  prípravku s obsahom CBD. Jedinci ďalej hlásili menšiu túžbu v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo. Okrem toho CBD znížilo mieru stresovej reakcie po podaní drogy - ako je zvýšenie srdcovej frekvencie a hladiny kortizolu v slinách.

V inej, nedávnej prípadovej štúdii vedci uskutočnili sériu testov na stanovenie potenciálu „relapsu“ (relaps je stav, ktorým sa označuje objavenie sa alebo zhoršenie stavu) potom, čo sa účinná látka prestane podávať. V štúdii vedci podávali myšiam transdermálne CBD raz za 24 hodín počas 7 dní, ktorým sa predtým dlhodobo podával kokaín alebo alkohol a vykazovali charakteristiky recidivujúceho závislého, ako je závislosť, úzkosť a impulzivita.

Na základe výsledkov svojich testov vedci dospeli k záveru, že krátke 7-denné obdobie liečby pomocou CBD nie len že zabránilo rozvoju „návykových“ charakteristík, ale odradilo ho od relapsu po dobu 5 mesiacov - aj keď sa CBD už po 3 dňoch v organizme nenachádzalo.

CBD teda nie je účinné len pri prevencii relapsov u závislých od drog a alkoholu, výhody, ktoré poskytuje, sú dlhodobé, čo je rozhodujúce v boji proti závislosti od viacerých návykových látok.

CBD a anandamid (hormón šťastia)

Anandamid je neurotransmiter podobný endorfínu, dopamínuserotonínu, ktoré zodpovedajú za mentálnu pohodu. Je efektívnym antidepresívom, zodpovedný za stav eufórie a šťastia.

AnandamidTHC sú oba agonistami CB1 receptoru, ktorý hrá dôležitú úlohu pri koordinácii pohybov, priestorovej orientácii, zmyslových vnemoch (chuť, hmat, čuch, sluch, sluch), kognitívnych výkonoch a motivácii.

Aj keď sa THC (psychoktívna zložka marihuany) javí účinnejší ako anandamid, pri požívaní vo veľkých dávkach vyvoláva vedľajšie účinky na organizmus ako sú sucho v ústach, pokles nálady, úzkosť až paranoju a jeho prijímanie vo vyšších dávkach môže časom spôsobiť zníženie produkcie dopamínu. Týmto spôsobom sa „závislá osoba“  dostáva do začarovaného kruhu, kde má potrebu neustále dookola siahať po látke, ktorá mu tieto pocity šťastia navodí – avšak len na krátku dobu.

Ak si teda organizmus nie je schopný vytvoriť vlastné zásoby anandamidu je možné si pomôcť práve spomínaným CBD, pretože prostredníctvom použitia CBD sa dáva do poriadku chemická nerovnováha keď je anandamidu nedostatok. A ako z vyššie spomínaných štúdií vyplýva – CBD dokáže telu napomôcť spustiť samoliečiace schopnosti alebo samo produkciu potrebných substancií pre udržanie psychickej rovnováhy.

 MUDr. Daniela Ogurčáková
 Odborný garant

 

 

Zdroj: https://www.helpguide.org/harvard/how-addiction-hijacks-the-brain.htm

Zdroj: https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-psych-010418-103337

Zdroj: https://newatlas.com/health-wellbeing/world-first-clinical-trial-cbd-cannabis-addiction/

Zdroj: https://www.recoveryanswers.org/research-post/cbd-effect-drug-craving-anxiety-heroin-use/