CBD pre študujúcich

Štúdium na vysokej škole je novým a často stresujúcim obdobím v živote človeka. Každodenný stres, ktorému študenti denne čelia môže vyvolávať úzkosť, nespavosťdepresiu. Všetky tieto faktory negatívne vplývajú nie len na výsledky ich štúdia ale môžu spôsobiť aj ďalšie zdravotné problémy. 

Ako môže CBD pomôcť študentom?

Upokojujúce vlastnosti CBD môžu študentom pomôcť počas stresového obdobia skúšok. Okrem toho vhodne pomáha pri problémoch so spánkom či bolestiach z dlhého sedenia nad učivom. Štatistiky ukazujú, že úzkosť na vysokej škole je veľmi častá, hlavne z dôvodu významných zmien, ktoré študenti zažívajú. Veľké percento vysokoškolákov má nepravidelné spánkové návyky a prijíma veľké množstvo kofeínu, aby sa po nociach mohli učiť.

  • CBD môže študentom pomôcť s liečbou úzkosti, pretože CBD olej zmierňuje príznaky úzkosti a tým pomáha prelomiť hranice, ktoré mnohým študentom bránia vo vynaložení maximálneho úsilia aby dosiahli dobré akademické výsledky. Môže sa použiť dokonca aj vtedy, keď sú študenti pred prezentáciou nervózni alebo majú sociálnu úzkosť, ktorá im bráni v motivácii chodiť do školy každý deň.
  • CBD môže študentom pomôcť so spánkom, ktorý je potrebný pre duševné zdravie. Mnoho študentov sa učí i v neskorých hodinách a tým nemá dostatok spánku. Štúdie preukazujú, že ak sa telu nedostáva dostatočný odpočinok a naruší sa i kvalita spánku, ovplyvňuje to aj schopnosť študentov učiť sa. Výskum preukázal, že konopné kvapky uľahčuje zaspávanie i kvalitu spánku najmä ak je nespavosť spôsobená úzkosťou.
  • CBD pomáha študentom so sústredením sa, ktoré je potrebné počas učenia či dlhých prednášok. Pracujúci i študenti sa často pri problémoch so sústredením obracajú na kofeín. Avšak s pribúdajúcimi kávami v ľudskom organizme stúpa i nervozita či chvenie rúk a búšenie srdca. CBD môže pomôcť udržať bdelosť bez takýchto nežiadúcich účinkov a tým sa kľudne pripraviť na skúšku
  • CBD pomáha študentom telesnej výchovy a športu tým, že pomáha znižovať úzkosť, ktorú môže spôsobovať nervozita a sústredenie sa na dobrý športový výkon. Okrem toho CBD pozitívne vplýva na celkové zdravie a wellness medzi vysokoškolskými športovcami, pretože má významné účinky na znižovanie bolesti a atletické zotavenie. Tak isto je vhodným pomocníkom pri bolestiach vznikajúcich z dlhého sedenia či už v podobe užívania oleja alebo potierania problémových partií v podobe mastí.
  • CBD celkovo pomáha s duševnou a psychickou pohodou, ktorá je pre štúdium nenahraditeľná. Študenti sú neustále hodnotení. Sú na nich často kladené veľké nároky a taktiež sa snažia naplniť i svoje očakávania zo štúdia. Mnoho študentov taktiež popri štúdiu pracuje alebo sa súčasne stará o rodinu. Ukázalo sa, že CBD pomáha zmierňovať príznaky spojené s posttraumatickou stresovou poruchou, sociálnou úzkostnou poruchou a obsedantno-kompulzívnou poruchou.

Je užívanie CBD bezpečné? Nehrozí takzvaný "high" stav?

Napriek mnohým, preukázaným, pozitívnym účinkom CBD sa môže stať, že niektorí váhajú či je vhodné ho používať počas štúdia. Všetky obavy pochádzajú z vedomia, že študenti sú počas tejto fázy ich života často vystavení širokému spektru potencionálne návykových drog. Správa Svetovej zdravotníckej organizácie však uvádza, že konopný olej CBD nespôsobuje fyzickú ani psychickú závislosť. Kanabinoidy môžu byť bezpečnejšie ako niektoré lieky, ktoré sa používajú na liečbu ADHD alebo chronickej bolesti. CBD je určite menej škodlivé ako pitie alkoholu, ktoré sa stalo problémom verejného zdravia na univerzitných internátoch.

Najskôr treba vedieť, že CBD nie je psychoaktívne ako rekreačná marihuana. CBD je nezávislá, prírodná zlúčenina, ktorá neobsahuje zlúčeninu meniacu stavy mysle. Užívanie CBD negatívne neovplyvňuje zmyslové reakcie alebo vedomie.

CBD sa tiež nepovažuje za návykové, čo znamená, že nie je známy potenciál zneužívania alebo závislosti. Ako už bolo spomenuté vyššie, CBD ponúka širokú škálu potenciálnych liečebných a terapeutických prínosov pre zdravie, ktoré môžu byť pre študentov univerzity obzvlášť prospešné.

Ak sa rozhodnete používať CBD, uistite sa, že nakupujete, overené, certifikované produkty, ktoré obsahujú kvalitné, čisté CBD a nenachádzajú sa v nich škodlivé chemikálie alebo neočakávané zlúčeniny. Takto si budete istí, že užívanie CBD nebude mať nepriaznivý vplyv na priebeh štúdia.

 Bc. Mariana Absolon
 O autorovi

 

Zdroj: https://www.guidetocbd.org/cbd-help-students/

Zdroj:https://www.bestcbdoils.org/cbd-college-student-guide/

Zdroj:http://panthernow.com/2020/09/27/why-cbd-is-good-for-college-students/

Zdroj: https://www.corecbd.com/cbd-for-focus-should-you-take-cbd-before-work/