CBD a fibromyalgia

Fibromyalgia je chronická porucha charakterizovaná rozsiahlou bolesťou viacerých častí tela. Prejavuje sa vnímaním bolesti už pri minimálnom tlaku na kožu. Táto bolesť je sprevádzaná únavou, spánkom, pamäťou a zmenou nálady, ktorá môže často vyústiť až do depresie. Vedci sa domnievajú, že ide o poruchu spracovania vnemu bolesti v centrálnom nervovom systéme.

Príznaky často začnú po udalostiach akými sú napríklad fyzická trauma, chirurgický zákrok, infekcia alebo výrazný psychický stres. U žien je vyššia pravdepodobnosť vzniku fibromyalgie ako u mužov.

Fibromyalgia príznaky

Rozšírená bolesť:

Často sa popisuje ako neustála tupá bolesť pretrvávajúca najmenej tri mesiace. Aby sa bolesť považovala za rozšírenú, musí sa vyskytnúť na oboch stranách tela, teda nad i pod pásom.

Únava:

Ľudia s fibromyalgiou sa často prebúdzajú unavení, aj keď majú pocit, že spia dlho. Spánok často narúša bolesť a u mnohých pacientov sa vyskytujú ďalšie poruchy spánku, napríklad syndróm nepokojných nôh a spánkové apnoe.

Kognitívne ťažkosti:

Sem sa radí príznak, ktorý sa bežne nazýva „fibro hmla“, zhoršuje schopnosť sústrediť sa či venovať niečomu pozornosť. Ťažkosti spojené s bolesťou, únavou a zlou kvalitou spánku vyvolané fibromyalgiou  môžu narúšať  schopnosť normálne fungovať doma alebo v práci. Frustrácia z často nepochopeného stavu môže tiež viesť k depresii a úzkosti súvisiacej so zdravím.

CBD proti bolesti

Účinky CBD sú známe tým, že pôsobia na nervové dráhy, ktoré vysielajú signály bolesti medzi mozgom a zvyškom tela. CBD sa viaže na receptory prepojené s mozgom. Jeden z týchto receptorov, nazývaný receptor CB2, hrá úlohu pri zvládaní bolesti a zápalu. Keď sa CBD dostane do tela,  viaže sa na receptory CB2 alebo môže spôsobiť, že telo produkuje endokanabinoidy, ktoré sa na tieto receptory viažu, čo má za následok zníženie bolesti a zápalu.

Fibromyalgia a liečba

Vedci prijali niečo cez sto pacientov do univerzitnej nemocnice Luigi Sacco v talianskom Miláne. Šesťdesiatšesť z nich bolo sledovaných  počas šesťmesačnej liečby. Priemerný účastník mal 52 rokov a viac ako 90% postihnutých boli ženy (ženy tvorili prevažnú väčšinu ľudí s fibromyalgiou).

Štúdia sa zamerala na liečbu pacientov, ktorí stabilne užívajú lieky, ale nemali úľavu. Necelá polovica  pacientov užívala dva lieky, zatiaľ čo takmer tretina z nich užívala najmenej tri. Tieto lieky boli silnými centrálnymi sedatívami, vrátane opioidov, antikonvulzív, blokátorov nervov a antidepresív.

Viac ako tretina účastníkov zaznamenala klinicky významné zlepšenie symptómov spánku a fibromyalgie po pridaní konope do liečebného režimu a polovica pacientov uviedla mierne zlepšenie pri úzkosti a depresie.

Vieme, že konope dokáže liečiť depresiu alebo nespavosť. A keď sú tieto problémy sekundárne podmienené stavom, ako je chronická bolesť alebo fibromyalgia, potom sú kanabinoidy taktiež účinné. Je to akoby liečili základný problém, nielen príznaky.

Štúdia Dr. Ethan Russo predpokladá, že fibromyalgia spolu s migrénou môže byť vyjadrením syndrómu klinického nedostatku endokanabinoidov. Táto teória predkladá, že sa určité choroby prejavia, keď je endokanabinoidný systém príliš slabý na to, aby správne reguloval množstvo fyziologických systémov, ktoré má pod kontrolou. Ak deficity endokanabinoidov spôsobujú určité choroby, potom užívanie rastlinných kanabinoidov, ako je CBD bude riešiť i pôvod choroby, a nielen zmierňovať niektoré príznaky.

 MUDr. Daniela Ogurčáková
 Odborný garant

 

Zdroj: https://lekar.sk/clanok/fibromyalgia

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/321501#is-it-effective

Zdroj: https://www.projectcbd.org/medicine/new-study-cannabis-effective-fibromyalgia

Zdroj: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/fibromyalgia/symptoms-causes/syc-20354780

Zdroj: https://www.projectcbd.org/news/quick-hits/cannabis-fibromyalgia

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18404144/