CBD a Skleróza multiplex

Roztrúsená skleróza je chronické ochorenie, bohužiaľ doteraz nevyliečiteľné. Patrí do skupiny, autoimunitných ochorení postihujúcich mozog a miechu. Symptómy a ich závažnosť sa môžu čas od času meniť. Pri roztrúsenej skleróze mnohokrát dochádza k obdobiam relapsu a remisie, kedy príznaky prichádzajú a odchádzajú, jemne sa zlepší a potom zase zhorší. Ochorenie je najčastejšie charakterizované problémami s pohyblivosťou, od necitlivosti v jednej alebo viacerých končatinách až po ochrnutie. Ľudia s roztrúsenou sklerózou tiež hlásia, že majú jeden alebo kombináciu nasledujúcich príznakov: problémy so zrakom, bolesti alebo svalové kŕče, kognitívne poruchy a únavu.

Skleróza multiplex symptómy

Pod pojmom "roztrúsená skleróza" (MS) rozumieme demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), ktorá postihuje približne 2,3 milióna ľudí na celom svete. Príznaky sú veľmi rôzne, ale často zahŕňajú bolesť, svalovú spasticitu, únavu, zápal a depresiu. Tieto príznaky často vedú k zníženiu fyzickej aktivity, majú negatívny vplyv na funkčnú mobilitu a majú škodlivý vplyv na kvalitu života pacientov. Aj keď v posledných rokoch došlo k významnému pokroku v terapii modifikujúcu ochorenie, žiadny zo súčasných liečebných postupov nezastavuje alebo nelieči príznaky spojené s roztrúsenou sklerózou. V dôsledku toho veľa ľudí s roztrúsenou sklerózou hľadá alternatívne a doplnkové terapie, ako je napríklad liečba konope - CBD

Výskum v oblasti liečby konope bol vykonaný v štúdii, kde identifikovali dva predtým neznáme mechanizmy, prostredníctvom ktorých CBD môže pôsobiť a potlačí klinický prejav a stavy pri roztrúsenej skleróze. Prvý mechanizmus CBD je priamym pozitívnym vplyvom na hladiny protizápalových cytokínov a podobný negatívny vplyv na protizápalové cytokíny a druhým je nepriama manipulácia s protizápalovými MDSC, ktoré inhibujú indukciu T-buniek, ktorá sa normálne vyskytujú pri autoimunitnom ochorení.

Objav týchto mechanizmov poskytuje lepšie pochopenie pôsobenia CBD v tele. V oblasti vedy je dôležité nájsť účinnejšie lieky na boj proti autoimunitným ochoreniam a tu je CBD na rebríčku možných účinných preparátov prvý kandidát. Autori štúdie uzatvárajú svoje výskumné práce s odporúčaním, že CBD môže predstavovať vynikajúceho kandidáta na liečbu sklerózy multiplex a iných autoimunitných ochorení", ako nového ne-psychoaktívneho terapeutika.

Kanabidiol

Rastlina konope obsahuje veľa biologicky aktívnych chemikálií vrátane vyše 60 pozitívne ovplyvňujúcich kanabinoidov. CBD je obvykle najkoncentrovanejšie chemické zložky konope a predpokladá sa, že majú terapeutický prínos. Existujú dôkazy, že CBD má aj rad priaznivých farmakologických účinkov. Je protizápalový, antioxidačný, antiemetický, antipsychotický a neuroprotekntívny. 

Prehľad 132 pôvodných štúdií Bergamaschi et al. opisuje bezpečnostný profil CBD sa zdôraznením, že CBD nevyvoláva katalepsiu a fyziologické parametre ako (srdcový rytmus, krvný tlak a telesná teplota) sa nemení. Navyše psychomotorické a psychologické funkcie nie sú negatívne ovplyvnené. U ľudí sa opakovane preukázalo, že vysoké dávky až do 1 500 mg denne a dlhodobé použitie sú dobre tolerované a nepreukázali žiadne vedľajšie účinky. Ďalej existuje dôkaz, že CBD nie je psychotropný ani návykový čiže predsudky môžete spokojne odložiť.

V súčasnosti mnoho pacientov so sklerózou multiplex užíva konope v rôznych podobách na zvládnutie rôznych symptómov. Kindred a kol. v Kanade ukázali v internetovom prieskume, ktorý usporiadala Národná spoločnosť pre sklerózu multiplex, že 66% pacientov s tymto ochorením v súčasnosti používa konope na liečbu symptómov.

Používanie CBD ako doplnok liečby, môže byť pre pacienta s roztrúsenou sklerózou vhodné pre zníženie únavy, bolesti, spasticity a nakoniec pre zlepšenie mobility.

Kanabinoidy, hlavne CBD, môžu mať pozitívny vplyv na zdravie pacienta znižovaním zápalu a bolesti. Chronicky prítomný zápal hrá dôležitú úlohu pri únave súvisiace s roztrúsenou sklerózou. Konkrétne chronický periférne zápal a výsledná nadmerná aktivita nervu vagus súvisia s únavou u pacientov s SM. Legislatíva vo väčšine krajín dovoľuje a akceptuje iba prípravky čistého CBD alebo niekde aj CBD sa stopovým množstvom inýchkanabinoidov, ktoré sú dôležité kvôli synergiu a spoluprácu všetkých účinných kanabinoidov v preparáte. Je potrebné si uvedomiť že CBD nemusí byť pre každého, malé percento pacientov nereaguje na CBD. Preto ak sa rozhodnete užívať CBD preparát (produkt), je dôležitá štartovacie etapa dávkovania, ktorá môže byť u každého individuálna a je vhodné si na začiatku viesť denník o užívaní CBD.

CBD olej a dávkovanie

CBD kvapky sú dostupné v rôznych koncentráciách, preto je potrebné si zapísať s akou koncentráciou začínate. Nakoľko dávkovanie a zvyšovanie dávky je postupné a pomalé, je potrebné si zaznamenávať aj tieto údaje. Účinok sa väčšinou dostavuje na tretí a štvrtý týždeň, avšak je to individuálne. Dôležitým faktorom je vaša váha, váš metabolizmus a váš krvný tlak. U pacienta, ktorý váži 55 kg môže byť účinok citeľný už v druhom týždni pri malom obsahu dávky v mg CBD ako u 100 kg pacienta, u ktorého saturácia je dlhšia a potrebuje viac kvapiek. Po nejakom čase je potrebné denník a zápisky zhodnotiť. Ak sa ukáže zlepšenie a problémy s nákladmi, dostupnosťou produktu nie sú neúnosné, môžete sa rozhodnúť pokračovať. Pri roztrúsenej skleróze je užívanie dlhodobejšie. Pokiaľ nedochádza po dvoch mesiacoch k žiadnym zmenám, je potrebné prehodnotiť dávku, koncentráciu a rezistenciu.

Čo je potrebné zvážiť:

  • Interakcia CBD s liekmi - závažné liekové interakcie neboli pozorované pri CBD v kombinácii s inými liekmi.
  • Presnosť označovanie extraktov CBD -veľkým problémom je často presnosť označovania CBD produktov.

Široká škála koncentrácií CBD medzi CBD výrobkami nakúpenými online od rôznych výrobcov spôsobuje u pacientov zmätok. Pacienti sa snažia nájsť výhodnú cenu, ale je lepšie sa poradiť a porozumieť produktu ktorý užívate, pretože pacienti si produkt CBD často zamieňajú s konopným olejom z jadier konope. 

 MUDr. Daniela Ogurčáková
 Odborný garant