Zodpovednosť za obsahovú stránku

MUDr. Daniela Ogurčáková - Odborný garant

Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach ukončila r. 1990. Od ukončenia štúdia pracovala na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v 1. súkromnej nemocnici Košice - Šaca. V roku 1996 absolvovala I. atestáciu a r. 2001 II. atestáciu v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína. Od roku 1999 sa venuje liečbe akútnej a chronickej bolesti, r. 2005 úspešne vykonala subšpecializačnú skúšku v odbore Algeziológie.

Je členkou Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti a tiež Slovenskej spoločnosti anestézie a intenzívnej medicíny. Od roku 2006 sa venuje liečeniu chronickej bolesti, ktorú rieši liečením pomocou konope.

 

 

 

Bc. Mariana Absolon - Autor

Po absolvovaní strednej školy pre obchod a turizmus pokračovala kvôli záujmu o kultúry v štúdiu kultúrnej a sociálnej antropológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Po ukončení štúdia antropológie sa rozhodla zdokonaliť v učení jazykov, ktoré zavŕšila záverečnou skúškou v jazykovej škole vo Frankfurte nad Mohanom. Počas pobytu v cudzine získala možnosť spoznať nové kultúry, rozmanitosť zvykov a ich tradičné, svetové kuchyne. Záujem o varenie a vedenie zdravého životného štýlu následne rozšírila školením poradcu pre výživu, ktoré sa končilo záverečnou skúškou a získaním certifikátu. 

Skúsenosti s prácou s ľuďmi nadobudla v zamestnaniach v oblasti turizmu a sociálnej práci aj v oblasti zdravia pri administratívnej práci u detského neurológa a dermatológa. Svoje znalosti neustále rozširuje, pretože sa rada vzdeláva, číta a cestuje. Svoje poznatky v oblasti medicínskej marihuany rozšírila absolvovaním prednášok a cvičení. 

Vo voľnom čase sa aktívne venuje fitness, meditácii, záhradníčeniu a jóge, ktorá je nielen o tele ale aj o mysli. Zaujíma sa o Ajurvédu, Tai Chi a východnú filozofiu, ktorá upozorňuje na dôležitú harmóniu tela i duše.

 

  

"Vaše vízie budú jasné iba vtedy, keď sa pozriete do vlastného srdca. Kto sa pozerá len smerom von, sníva, kto sa pozerá smerom dovnútra, prebúdza sa."

Carl Gustav Jung